بهداشت و سلامت

بلاکچین در بهداشت و درمان

بلاکچین در بهداشت و درمان

تاثیر بلاکچین در بهداشت و درمان چیست؟ تاثیر بلاک چین در بهداشت و درمان چیست؟ کشورهای توسعه یافته بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی خود را صرف بهداشت و سلامت افراد جامعه می‌کنند. با این وجود، هزینه‌های بیمارستان همچنان رو به افزایش بوده و اقدامات خوبی به بیماران ارائه نمی‌شود. حوزه بهداشت و درمان یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها بوده که فناوری بلاک چین می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. بلاک چین در حوزه بهداشت و سلامت کمک بزرگی می‌کند که از رمزنگاری اطلاعات بیماران گرفته…
دکمه بازگشت به بالا