51% Attack

  • Attack-51%

    اگر بیش از نیمی از قدرت کامپیوتر یا نرخ هش ماینینگ در یک شبکه توسط یک فرد یا گروهی از افراد اجرا شود، در این صورت یک 51% Attack در حال انجام است.

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا