trustees

  • Block Producer

    Block Producer (BP) شخص یا گروهی است که سخت افزار آن برای تأیید تراکنش های یک بلوک و شروع بلوک بعدی در اکثر زنجیره های بلوکی Proof-of-Stake (PoS) انتخاب می شود.

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا