Allocation

  • Allocation

    Allocation عبارت است از تقسیم حقوق صاحبان سهام یا نشانه هایی که ممکن است برای یک تیم، گروه، سرمایه گذار، موسسه یا نهاد مشابه دیگر به دست آید، خریداری یا رزرو شود.

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا